Fizetett szabadság 2022. év szabályai, kiadása

Fizetett szabadság 2022. évre vonatkozó szabályainak összefoglaló és részletező leírása.
Az alapszabadság és a pótszabadság megállapítása, kiadása nem sokat változott, de a korábbi évekhez hasonlóan idén is van néhány olyan kisebb változás, ami részterületekre vonatkozik.
Most is követjük korábbi gyakorlatunkat, hogy komplex átfogó képet adjunk a területről.
A Munka Törvénykönyve szerinti szabadság előírásain kívül a közalkalmazotti szabadság szabályai is szerepelnek írásunkban.
Az alkalmazottakra vonatkozó általános szabályok és a közalkalmazottak szabadsága mellet a központi hivatalok dolgozóira, kormánytisztviselők szabadságára vonatkozó szabályok is részét képezik összefoglalónknak. Ez utóbbi két érintett körre vonatkozó szabályok a részletes leírás végén találhatók.

Mennyi fizetett szabadság jár 2022-ben?
Ebben az összefoglaló írásunkban minden csoportra vonatkozóan megtalálja a részletes szabályokat.

Írásunk – már hagyományosan – idén is két részből áll.

Az első rész egy gyorsan áttekinthető összefoglaló, amely tömören a lényegre fókuszálva tartalmazza a szabadság kiszámítása és a szabadság kiadása kapcsán érvényes szabályokat, különös tekintettel az alapszabadság és pótszabadság kiszámításának szabályaira és a munkavállalók különböző speciális szegmenseire.
A második részben pedig egy átfogó és részletes leírását és értelmezését adjuk a sokszor nehezen érthető paragrafusoknak.
A cikk végén külön foglalkozunk a közalkalmazotti szabadság kérdéskörével, illetve a központi közigazgatásban dolgozók és megváltozott szabadságával és pótszabadságával.
A leírásban igyekeztünk olyan nyelvezetet használni, amely egyfelől a laikus olvasók számára is egyértelmű, de szakmai szemmel sem kifogásolható. Ebben a második részben, mobiltelefonokon is jól olvasható – mobilbarát – táblázatokba foglalva is közzé tesszük az adatokat.

fizetett szabadság 2022
Fizetett szabadság 2022-ben is jár a dolgozóknak

Írásunk az alábbi tematikát követi:

Fizetett szabadság 2022-ben – gyors áttekintés
– Alapszabadság mértéke 2022-ben
– Pótszabadság mértéke és jogcímei 2022-ben
– Fizetett szabadság kiadása 2022-ben
Fizetett szabadság 2022-ben – kiszámítása, részletes szabályok, bővebben
– Az életkor alapján járó összes (fizetett alapszabadság plusz a pótszabadság együttes összege) szabadság napjainak számát mutató táblázat és az értelmező leírás
– – Fizetett szabadság 2022.év táblázat:
– – Életkor alapú pótszabadság mértéke 2022-ben
– – Fiatalkorúak pótszabadsága 2022-ben
– A gyermekek után járó pótszabadság mértéke 2022-ben, táblázat és leírás.
– – Gyermekszám függő pótszabadság táblázat
– – Fogyatékos gyermek utáni pótszabadság mértéke 2022-ben
– – Apaszabadság (pótszabadság)mértéke 2022-ben
– – Legalább 50%-os egészségkárosodás pótszabadsága 2022-ben
– – Föld alatti munkavégzés pótszabadsága 2022-ben
– – Munkahelyi sugárzás pótszabadsága 2022-ben
– – Diákmunka szabadsága 2022-ben
– Szabadság kiadása 2022-ben
– Szabadság megváltása 2022-ben
– Közalkalmazottak szabadsága 2022-ben
– – Közalkalmazottak alapszabadsága 2022-ben
– – Közalkalmazottak pótszabadsága 2022-ben
– – – Pedagógusok szabadsága 2022-ben
– Központi hivatalok dolgozóinak szabadsága 2022-ben
– -Kormánytisztviselők szabadsága

Fizetett szabadság 2022-ben – gyors áttekintés

A fizetett szabadság kiszámításának alapvető szabályai nem változtak 2022-ben.
Az összes (rendes) fizetett szabadság 2022-ben is az alapszabadságból és a többféle címen is hozzáadódó pótszabadságból vagy pótszabadságokból tevődik össze.
A pótszabadságok lehetnek munkakör alapúak illetve szociális alapúak.

A megadott adatok a teljes évben dolgozókra vonatkoznak. Tört évben arányosan kevesebb jár mindenből.

Alapszabadság mértéke 2022-ben:

Az alapszabadság, amely minden teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalót változatlanul megillet, 20 nap.
Szabadságok kapcsán alapvető ismeret, hogy Magyarországon a Munka Törvénykönyve (Mt.,Nemzeti Jogszabálytár) szabályai szerint számított éves munkanapok száma 261 és 263 között lehet attól függően, hogy az adott évben éppen hány munkaszüneti nap esik hétköznapra. Ha ezt a számot elosztjuk a kötelezően járó alapszabadság számával, ami ugye 20, akkor kerekítve 13 ledolgozott munkanap után jár egy nap fizetett szabadság.
Ehhez adódnak hozzá különböző jogcímek alapján a pótszabadságok.

Pótszabadság mértéke és jogcímei 2022-ben:

 • munkavállaló életkora (25 éves kortól+1, majd 3 évenként+1 nap 45 éves korig. ) -táblázat a részletes leíró részben
 • 16 évesnél fiatalabb gyermekek száma (2, 4 illetve 7nap.) – táblázat a részletes leíró részben
 • fogyatékkal élő gyermekek száma ( 2nap/gyermek)
 • apaszabadság gyerek születésekor ( 5 illetve 7 nap)
 • legalább 50%-os egészségkárosodás (5 nap)
 • 18 év alatti munkavállaló (5 nap)
 • föld alatt dolgozó (5 nap)
 • ionizáló sugárzású munkahely ( 5 nap)

A tört évi munkavégzés esetére vonatkozó arányosítási szabály alapján annak a munkavállalónak, akinek a munkaviszonya év közben szűnik meg illetve év közben kezdődik, csak az adott munkahelyen eltöltött időnek megfelelő mértékű szabadság jár.

Fizetett szabadság kiadása 2022-ben:

A szabadság kiadásának 3 legfontosabb alapszabálya, amelyek egyben igazodási pontként szolgálnak ebben a témakörben, nem változtak:

1./ 7 nap szabadságot akkor kell kiadni, amikor a munkavállaló kéri.
2./ Évente egyszer 14 nap egybefüggő szabadság jár (munkaszüneti napokkal együtt kell érteni).
3./ 15 nappal korábban értesíteni kell a másik felet.

A szabadság kiadásának részletes leírása, az egyes vonatkozó elemeinek értelmezése és magyarázata, valamint a közöttük lévő esetleges összefüggés megvilágítása majd a részletes leíró részben található.

(Ha szabadságot még “hatékonyabban”, munkaszüneti naphoz illesztve szeretnéd felhasználni, a 2022. év munkaszüneti napjait is megtalálod honlapunkon a kék részre kattintva, vagy a honlap keresőjébe beírva.)

Fizetett szabadság 2022-ben – kiszámítása, kiadása, szabályai részletesen

Az életkor alapján járó összes (fizetett, rendes, alapszabadság plusz a pótszabadság együttes összege) szabadság napjainak számát mutató táblázat és az értelmező leírás:

Fizetett szabadság 2022.év táblázat:

Életkor
év
Alapszabadság
nap
Pótszabadság
nap
Összes szabadság
nap
16-1820525
19-2420020
25-2720121
28-3020222
31-3220323
33-3420424
35-3620525
37-3820626
39-4020727
41-4220828
43-4420929
45-201030

A fenti szabadságok egy teljes naptári évre vonatkoznak és attól az időponttól illetik meg a munkavállalót, amikor a jelzett életkort betölti.
Tartalmazza az alapszabadságot és az alábbi két pontban leírt, életkortól függő pótszabadságokat.

Életkor alapú pótszabadság mértéke 2022-ben

Három évente nő a pótszabadság mértéke 1 nappal. Először a munkavállaló 25 éves korában növeli a (rendes)szabadság mértékét, utoljára pedig 45 éves korában. A fenti táblázat ezt is tartalmazza.

Fiatalkorúak pótszabadsága 2022-ben

A fiatal munkavállalóknak pótszabadság jár, amelynek mértéke 5 nap. Utoljára abban az évben esedékes amelyben a 18. életévét betölti.
A fenti, életkor alapján járó szabadság táblázat ezt a pótszabadságot is tartalmazza.(Lásd:16-18 éves életkor)

A szabadságnak a munkavállaló pihenését, regenerálódását szolgáló céljából következik, hogy az alapvetően a ténylegesen munkában töltött idő után illeti meg a munkavállalót minden munkával töltött naptári évben.
Ettől függetlenül a törvény tényleges munkavégzés nélkül is munkában töltött és így szabadságra jogosító időnek minősíti a következő időket is:

 • a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülési időtartama (tipikusan ilyennek minősülnek például a pihenőnapok, pihenőidők vagy például a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként biztosított szabadidő)
 • a szabadság ideje
 • a szülési szabadság időtartama
 • a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja
 • a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség(Figyelem: a naptári évre eső egyes keresőképtelenségek tartamát össze kell adni)
 • a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó időtartama
 • a munkavégzés alóli speciális mentesüléseknek az MT.55. § (1) bekezdés b)–k) pontban meghatározott tartama.(orvos, véradás, halál, stb)

Fontos szabály, amit kevesen tudnak:
Az, hogy a rendszeres napi munkavégzés során a munkavállaló hány órát dolgozik, a szabadság szempontjából lényegtelen. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén is teljes szabadság jár.

A gyermekek után járó pótszabadság mértéke 2022-ben, táblázat és leírás.

Gyermekszám függő pótszabadság táblázat:

Gyermekek száma (db)Pótszabadság mértéke (nap/év)
12
24
3+7

Gyermek után járó pótszabadság először a gyermek születésének évében jár, utoljára pedig abban az évben, amikor 16. életévét betölti. Egy gyermek után 1 nap, két gyermek után 4 nap, három és háromnál több gyerek után 7 nap a naptári évre járó pótszabadság mértéke.
Figyelem, ez a szabadság mindkét szülőt megilleti!
(Az Mt. 294. § (1) bekezdés c) pontja szerinti gyermek meghatározása: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek. Közvetlen link a cikk végén)

Fogyatékos gyermek utáni pótszabadság mértéke 2022-ben

Ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos – fogyatékos gyermeket nevel – akkor pótszabadság illeti meg, amelynek mértéke 2 munkanap gyermekenként.
Tehát annyiszor két nap szabadság illeti meg ahány fogyatékos gyermeket nevel a háztartásban. Ez a pótszabadság mindkét szülőt megilleti.
(Az Mt. 294. § (1) bekezdés c) pontja szerint fogyatékos gyermekmeghatározása: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra. Link a cikk végén.)

Apaszabadság (pótszabadság)mértéke 2022-ben

Az apának gyermeke születése esetén 5 nap pótszabadság jár, amelyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig vehet ki. A törvény rendelkezése alapján ezt a szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
Ikergyermekek születése esetén a pótszabadság mértéke 7 munkanap és kiadásának szabályai az előzővel egyezőek.

Legalább 50%-os egészségkárosodás pótszabadsága 2022-ben

Az illetékes rehabilitációs szakértői szerv által megállapított, minimum ötven százalékos mértékű egészségkárosodással rendelkező munkavállalót pótszabadság illeti meg.
A pótszabadság mértéke naptári évente 5 munkanap.
Szintén öt nap pótszabadság illeti azt a munkavállalót, aki fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy vakok személyi járadékára jogosult.

Föld alatti munkavégzés pótszabadsága 2022-ben

A föld alatt állandó jelleggel dolgozó munkavállalót a nehéz munkakörülményekre tekintettel pótszabadság illeti meg.
A pótszabadság mértéke naptári évenként 5 munkanap.

Munkahelyi sugárzás pótszabadsága 2022-ben

Ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalót pótszabadság illeti meg.
Mértéke naptári évenként öt munkanap.

Diákmunka szabadsága 2021-ben

Diákmunka után nem jár fizetett szabadság 2022-ben sem mert eltörölték illetve pontosabban, végül be sem vezették.

Szabadság kiadása 2022-ben

A fizetett szabadság 2022-ben érvényes kiadási szabályai nem változtak.
A szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatását követően – a munkáltató adja ki.
A szabadsággal kapcsolatban mindig fontos kiemelni, hogy a szabadság kiadása a munkáltató joga és kötelezettsége.

A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállaló kötelessége, hogy a szabadságra vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie a munkáltatójának.

A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Az egybefüggő 14 nap értelmezéséhez – a szabadságként kiadott napokon túl – a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap számítható be. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.

A szabadságot alapesetben az esedékességének évében kell kiadni, de ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki. Adott évben kiadott szabadságnak minősül még az az eset is, ha az esedékesség évében kezdődik és max. 5 munkanap a következő évre csúszik át.

Szabadság megváltása 2022-ben

A szabadság pénzben történő megváltásának fő szabályait változatlanul a Munka Törvénykönyve tartalmazza.
A szabadságot főszabályként pénzben továbbra sem lehet megváltani.
2022-ben is csak egyetlen kivétel létezik, nevezetesen a munkaviszony megszűnése. Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik és a munkáltató az arányos szabadságot még nem adta ki, akkor azt meg kell váltania.
Annak, hogy a munkaviszony miért és milyen módon szűnt meg nincs jelentősége.
Fontos kitétel, hogy a ki nem vett/adott szabadság pénzben egyéb esetekben nem váltható meg, még akkor sem, ha azt dolgozó kéri.

Van még néhány ritkán előforduló speciális esetre vonatkozó szabály, amit a MT 123.§-125.§-ban találhatnak meg az érdeklődők.

Közalkalmazottak szabadsága 2022-ben

A közalkalmazottak szabadsága kacifántos módon és összetetten került szabályozásra.
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy feleslegesen túlbonyolítva.
(Ráadásul két éve már részben külön többlet járandóságot kapnak a központi közigazgatásban dolgozó közalkalmazottak.
Ezt a speciális esetet pedig egy harmadik – kormányzati igazgatási – törvényben szabályozták. Erről cikkünk végén zárójelben még pár szót írunk.)

Annak megállapítását, hogy mennyi szabadság jár egy közalkalmazottnak, részben a Munka Törvénykönyve(MT), részben pedig a közalkalmazotti törvény – 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról – szabályozza.
Ráadásul teszik mindezt úgy, hogy hol az egyik hivatkozza a másikat, hol pedig fordítva.
A második csavar fizetett közalkalmazotti szabadság ügyben az, hogy alapvetően a közalkalmazotti bértábla kategorizálását használják fel a szabadság megállapításához.
Jelen esetben a közalkalmazotti bértábláról elég annyi tudni, hogy betűkkel jelzett, végzettséggel/képzettséggel összefüggő 10 fizetési osztályt, valamint alapvetően (de nem kizárólag) az eltöltött évek számával összefüggő, számokkal jelzett 17 fizetési fokozatot tartalmaz.

Nézzük az alapvetéseket:

A fizetett szabadság 2022. évi hüvelykujj szabálya közalkalmazottaknál is követi a már ismert tagozódást.
Alapvetően két fő elemből tevődik össze.
A közalkalmazottak szabadsága is alapszabadságból és pótszabadságból áll.

Közalkalmazottak alapszabadsága 2022-ben:

A közalkalmazottak alapszabadsága alap- és középfokú végzettség esetén 20 nap, felsőfokú képzettséggel/végzettséggel 21 nap az alábbiak szerint.
A közalkalmazottat az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi húsz munkanap, az „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési osztályban évi huszonegy munkanap alapszabadság illeti meg.

Közalkalmazottak pótszabadsága 2022-ben:

A pótszabadság alapvetően kétféle lehet: fizetési fokozattal(idő) összefüggő illetve “tevékenységgel” összefüggő.
A közalkalmazotti törvény kimondja, hogy “a pótszabadság a közalkalmazottat alapszabadságán felül – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – egyszerre többféle jogcímen is megilleti.”
A közalkalmazotti szabadság megállapításának érdekes színfoltja, hogy ez a két kivétel-bekezdés gyakorlatilag majdnem a teljes érintett kört kizárja a pótszabadság összevonásából.
(Ezért van például a pedagógusoknak fix 46 nap szabadsága, de erről még szó lesz egy következő alfejezetben.

Alábbi – közalkalmazotti törvény által szabályozott – felsorolásunkban például az összevonás lehetősége csak az 1.,4.,5.,6. pontra vonatkozik.
A tömeget jelentő többi esetben az összevonást kizárják és csak a magasabb mértékűt veszik figyelembe.
(Ezt egészen pontosan úgy kell érteni, hogy a fizetési fokozat és a munkakör, illetve a munkakör és a beosztás alapján járók közül csak a magasabbat veszik figyelembe.)

1.– A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár, de az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg.

2.– A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi 10 munkanap, a vezető megbízásút évi 5 munkanap pótszabadság illeti meg.

3.- A bölcsődékben, mini bölcsődékben, a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban a nevelő, nevelő-oktató, oktató munkát, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző közalkalmazottakat, valamint
– A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetekben jogszabályban meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat, évi 25 munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató adott célra igénybe vehet.

4.– A bölcsődékben, mini bölcsődékben jogszabályban meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat évi 25 munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató nevelő, nevelő-oktató, oktató, illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet.

5.– A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát töltő munkavállalót évenként 5 munkanap pótszabadság illeti meg.
Ha a közalkalmazott ilyen munkahelyen legalább öt évet eltöltött, évenként 10 munkanap pótszabadságra jogosult.

6.– Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
(A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.)

MT alapján – a közalkalmazotti törvényben nevesítetteken kívül – jár még összevonhatóan:
– gyermekek utáni pótszabadság,
– kiskorú pótszabadsága,
– legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű pótszabadsága.
Ezeknek pontos szabályai fentebb, a fizetett szabadság részletes leírásánál olvashatók.

Pedagógusok szabadsága 2022-ben

Mivel a közalkalmazotti körön belül a pedagógusok alkotják a legnagyobb létszámú “homogén” csoportot, ezért külön szólunk az ő szabadságukról.

Az előbbi fejezetben tárgyalt közalkalmazottak pótszabadságára vonatkozó szabályok alapján a pedagógusoknak fix 46 nap szabadságuk van.
Ez független attól, hogy hány éve dolgoznak a pályán.
Ez abból fakad, hogy a 21 nap alapszabadság mellé a munkakörük alapján több napot biztosító 25 nap pótszabadságot veszik figyelembe, nem pedig a fizetési fokozatuk alapján járót.
Ez utóbbi ugyanis kevesebb lenne.
Ehhez a fix 46 naphoz még összevonhatóan jár az MT. alapján a gyermekek utáni pótszabadság

Központi hivatalok dolgozóinak szabadsága 2022-ben

Ahogy említettük, a központi közigazgatás dolgozóinak -kormánytisztviselők – három éve változtatták meg az alapszabadságát.
Azonban nem csak ez változik náluk.
A további bonyolítás érdekében ezt egy harmadik törvényben szabályozzák.
Nevezetesen a 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról, annak is a 128. és a 155.§-a rendelkezik a központi hivatalokban dolgozók szabadságairól, így a pótszabadság megállapításáról is.
Amellett, hogy az alapszabadság itt is 20 nap lett, a “szokványos” pótszabadságok megállapításánál pedig már nem a munkában töltött idő számít, hanem az álláshely besorolása illetve a beosztása.
Az álláshely besorolása alapján évente 3-9 munkanapnyi pótszabadság jár.
A beosztás alapján adható pótszabadság 5-10 nap lehet.
Ennek részletei a 128.§-ban találhatók.

A friss házasok 5 nap, a nagyszülők unokánként 5 nap pótszabadságot kapnak.
A gyerekek után járó pótszabadságok is kétszeresére emelkednek a központi közigazgatásban: 1 gyerek után négy, 2 gyerek után nyolc, 3 gyerek után pedig tizennégy nap pótszabadság jár évente.
Az apaszabadság 5 napról 8, ikergyermekeknél 7 napról 10 napra emelkedik.

A kormánytisztviselők szabadságának kiadása is eltér az általános szabályoktól.

Legfontosabb eltérés, hogy a szabadsága felével a kormánytisztviselő rendelkezik, (szemben az MT. 7 napos szabályával.)
Szintén fontos különbség, hogy szolgálati érdek esetén az adott évi alapszabadságát a következő év márciusáig, pótszabadságát pedig június végéig lehet átvinni illetve kivenni.

A közalkalmazotti törvény 55-80.§ közötti része foglalkozik a szabadság kérdéskörével, aminek mindenkor aktuális verzióját érdemes megnézni.

Hasznos info: A Munka Törvénykönyvében a szabadságokra vonatkozó részeket a 115.§-tól a 135.§-ig tartó rész taglalja. A kék betűs részre kattintva a mindenkori aktuális változatot tudják elérni.
Bizonytalanság esetén azt javasoljuk, hogy mindig a hatályos eredeti törvényi szövegrészt olvassák el!


(Ez az írás a CC-BY 4.O nemzetközi licencnek megfelelően, permalinkes – kattintható és adott cikkre mutató – forrásmegjelöléssel továbbközlésre felhasználható.)

Ez is érdekelhet

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük